Powrót do spisu treści

Europejskie wody śródlądowe

Wody śródlądowe Szwecji:

 • Gö ta kanal. Mem-Sjö torp Seglingbeskr/batsportkort (S., wersje: szwe., ang. i niem., ok. 120 zł)
 • Dalslands kanal. Kö pmannebro-Ö stervallskog Seglingbeskr/batsportkort (1994, S., szwe., ok.120 zł).
 • Strö msholms Kanal. Borgasund-Smedjebacken Seglingbeskr/batsportkort (1995, S., szwe., ok.120 zł).
 • Svensk Kusthandbok 5. Inlansfarvaftten (S., szwe., ok. 100 zł).
 • Svensk Kusthandbok. Mä laren (1996, S., szwe., ok. 150 zł).
 • Fran Ö stersjö till Vä sterhav, kanalvä gen (S., szwe., ok. 50 zł).

Wody śródlądowe Niemiec:

 • Nord & Westdeutsche Binnenwasserstrassen:

- t. 1: Rheine-Herne, Wesel-Datteln, Dortm.-Ems Kanal etc. (N., niem., 240-260 zł).

- t. 2: Mittellandkanal, Elbe-Seitenkanal (N., niem., 230-250 zł).

- t. 3: Ems-Jade, Elbe-Weser, Nordostsee Kanal (N., niem., 230-250 zł).

- t. 4: Elbe, Elbe-Lü beck Kanal (N., niem., 230-250 zł).

 • Mosel-Handbuch mit Saar (N., niem., 250-270 zł).
 • Rhein-Handbuch:

- t. 1: Basel bis Koblenz (N., niem., 260-280 zł).

- t. 2: Koblenz bis Lobith (N., niem., 260-280 zł).

 • Elbe-Handbuch:

- t. 1: Chvaletice-Dresden (N., niem., 260-280 zł).

- t. 2: Dresden-Magdeburg (N., niem., 260-280 zł).

 • Donau-Handbuch:

- t. 1: Main-Donau Kanal (N., niem., 260-280 zł).

- t. 2: Passau-Bratislava (N., niem., 260-280 zł).

 • Main-Donau Kanal (Horn, N., niem., 260-280 zł).
 • Berlin und Mä rkische Gewä sser (N., niem., 210-230 zł).
 • Berlin und Mecklenburger Gewä sser (N., niem., 210-230 zł).
 • Binngewä sser zwischen Elbe und Oder (N., niem., 200-2100 zł).
 • Nautischer Revierfü hrer: Nord-Ostsee Kanal (N., niem., 230-240 zł).
 • Vom Rhein zur Nord- und Ostsee (w przygotowaniu).
 • Inland Waterways of Germany (1996, N., ang., ok. 125 zł).
 • The Danube - A river guide (Heikell, A., ang., ok. 80 zł).
 • Through the German Waterways (Bristow, A., ang., ok. 50 zł).
 • Slow Boat through Germany (Mc Knight, A., ang., ok. 50 zł).

Wody śródlądowe państw Beneluxu:

 • Cruising Guide to the Netherlands (Navin, A., ang., ok. 100 zł).
 • Through the Dutch and Belgian Canals (Bristow, A., ang., ok. 50 zł).
 • ANWB Almanac, t. 1-2 (t. 1-wiad. ogólne, t. 2-informacje kanałowe, H., ang., cena tomu ok. 100 zł).

Wody śródlądowe Wielkiej Brytanii i Irlandii:

 • Northeast Waterways (A., ang., ok. 40 zł).
 • Inland Waterways of Great Britain
 • Clyde Cruising Club Sailing Directions: The Caledonian Canal (A., ang., ok. 5 zł).
 • River Shannon Navigation Guide (A., ang., ok. 50 zł).
 • Londons Waterways Guide (A., ang., ok. 60 zł).
 • River Thames Book (1996, A., ang., ok. 30 zł).

Wody śródlądowe Francji:

 • Inlands Waterways of France (Edward-May, ang., ok. 120 zł).
 • Through the French Canals (Bristow, A., ang., ok. 70 zł).
 • Guides Vagnon, t. 1-10 (Fr., wersje: fran. i ang., cena tomu ok. 80 zł).
 • From Sea to Sea (A., ang., ok. 80 zł).
 • The Chanel to the Med (1996, A., ang., ok. 100 zł).
 • Cruising French Waterways (A., ang., ok. 125 zł).
 • The River Seine (1996, A., ang.).

Powrót do spisu treści